Thông tin truyện

Trọng tử

Trọng tử
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Nam chính là tiên chưa đắc đạo nhưng nhiều người phải ngước nhìn và nể phục. Nữ chính là một cô găi muốn trở thành tiên nhưng nếu tu luyện thì sẽ tẩu hỏa nhập ma...

Là đệ tử nhưng cô đã phải lòng anh, lúc nào cũng mong nhớ anh.

Rồi câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào đây?

Danh sách chương

loading...
DMCA.com Protection Status