Thông tin truyện

Ta muốn nghỉ hưu

Ta muốn nghỉ hưu
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
[Người có muốn trọng sinh sống lại thêm một lần?]

Tu Y:... muốn...

[ Nhiệm vụ chủ tuyến: Ngươi phải nghỉ hưu - Nhiệm vụ phụ tuyến: Hoàn thành độ chiến thắng nhân sinh của nam chủ ].

Tu Y:.....

[ Chúc vui sướng, sẵn sàng truyền tống..1..2..3..]

Danh sách chương

loading...
DMCA.com Protection Status