Thông tin truyện

Nơi nào hạ mát

Nơi nào hạ mát
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Tên khác: Vì sao hạ lạnh.

Ngọai truyện của “Vì sao đông ấm”, đoạn sau khi cưới trong truyện chính.

“Yêu anh, cưới anh, hạnh phúc kéo dài..”

loading...
DMCA.com Protection Status