Thông tin truyện

Không thay đổi

Không thay đổi
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Hôn nhân của đôi phu phu gương mẫu trong mắt mọi người đã hơn mười năm rồi. Không ngờ hai người lại đứng trước nguy cơ hôn nhân tan vỡ...

Hắn vô tình phát hiện điều mà hắn từng nghĩ, hắn từng cho rằng sẽ không thay đổi, như tình cảm của hai người vậy...hoá ra đều chỉ là giả dối

Điều không thay đổi chỉ có mình hắn.

Edit: Bát gia, Tâm, Yi.
Beta: Bát gia.
loading...
DMCA.com Protection Status