Thông tin truyện

Giá như...

Giá như...
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Em yêu anh, tình nguyện trả giá tất cả vì anh, nhưng anh vì chuyện năm đó, hiểu lầm em, sỉ nhục em, thậm chí hận em, nhưng chân tướng sự thật không như lời người phụ nữ kia. Em yêu anh không oán không hối, nhưng đến lúc sắp chết lại không nhìn thấy anh...

Editor: V.O.
loading...
DMCA.com Protection Status