Thông tin truyện

Chênh vênh

Chênh vênh
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tên gốc: Tranh vanh.

Từ rất lâu rồi, có một ngọn núi, trên ngọn núi có một giáo phái. Giáo này có tên là Chênh Vênh giáo.

Nghe nói giáo chủ là một tên ma đầu không chuyện ác nào không làm, giết người không ghê tay, vì muốn luyện thành tà công mà lột da, rút xuông, uống máu người sống...

Chuyển ngữ: diuisca.
loading...
DMCA.com Protection Status