Thông tin truyện

Anh biết gió đến từ đâu

Anh biết gió đến từ đâu
Đánh giá: 7/10 từ 1 lượt.
Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần.

Trình Ca nói: “Tôi khinh, thằng cha anh(*)!”

Bành Dã đáp: “Chó tôi tên ‘Đại Gia’.”

(*) Cụm gốc là 你大爷 (đại gia anh)

Trước mặt Bành Dã, Trình Ca luôn giết địch ba trăm, tự tổn hại một ngàn.
loading...
DMCA.com Protection Status